Segueix-nos per Email

dimecres, 9 de novembre de 2011

El Comitè d’empresa signant del pacte informa dels temes tractats en les reunions per aclarir aspectes de desenvolupament en l’aplicació dels acords així com de la informació necessària per als treballadors.

L’empresa ens va donar informació sobre la previsió d’estalvi al tancament de l’any 2011 i la previsió pel 2012. Expliquen que malgrat el bon funcionament de les mesures que s’han posat en marxa fins ara, a finals del 2011 no s’arribarà a l’equilibri pressupostari, atribuint aquest incompliment a que no totes les accions s’han pogut posar en marxa durant el mes de setembre. Entre elles destaquen que no totes les persones que havien d’entrar a l’ERO ho han pogut fer durant aquest primer mes. A més, només s’han pogut fixar els dos dies de les vacances de Nadal en lloc dels quatre dies anuals previstos com estalvi. Tampoc l’increment horari total es podrà aplicar en el que resta d’any. De tota manera, la valoració de l’empresa és positiva, ja que cal arribar a l’equilibri pressupostari obligat a finals del 2012 i creuen que amb les accions empreses es podrà reconduir el desviament del 2011.

Donen també informació del nombre total de persones que finalment han quedat afectades per l’ERO. Són 85, de les quals 60 són assistencials, - d’aquestes en hi ha 9 que són voluntaris – i 25 no assistencials.
També ens passen el llistat de les persones que estant a l’ERO han estat cridades per tornar a treballar, resultant ser el 60% dels afectats. Expliquen la dificultat per contractar a alguns professionals per qüestions de perfil respecte al lloc que s’ha de cobrir. L’empresa es compromet a garantir que les persones que tenen a l’ERO puguin treballar el màxim temps possible al llarg del mateix i a justificar per escrit els motius pels quals no han estat cridats alguns dels professionals. Des de la part social es demana un compromís ètic i moral per part de l’empresa per tal que ningú no surti més perjudicat que d’altres a causa d’actituds persecutòries intempestives. L’empresa es compromet a vigilar aquesta possibilitat i alhora, a no allargar més enllà dels tres mesos l’estada a l’ERO en tots aquells casos que sigui possible. Cal evitar que aquestes persones que ara estan a l’ERO s’enfonsin i tornin a treballar amb el sentiment de discriminació personal.

En relació a la possibilitat de que els afectats es puguin connectar a la intranet del PSM tal com havíem demanat, asseguren que ja està solucionat i que han enviat una carta als afectats perquè puguin fer aquesta connexió des de fora de l’Hospital.
 
 
Arran d’una petició formal del C.E de compensar econòmicament a les auxiliars d’infermeria del Centre Fòrum afectades per un canvi substancial en les seves condicions de treball que alhora els minvava els ingressos, ens comuniquen que han tingut en compte la nostra proposta de manera que cap d’aquestes treballadores perdrà poder adquisitiu pel canvi horari imposat. En al cas de les infermeres d’aquest centre també afectades pel mateix canvi, no tan sols no perdran salari, sinó que el veuran lleugerament incrementat amb el plus de caps de setmana que els correspon.

Ens passen també les sol·licituds que han rebut per canviar la jornada partida per una d’intensiva amb la compensació horària de treballar una tarda a la setmana i la pèrdua del tiquet del menjador laboral. Els Serveis acollits a aquesta fórmula són: Economia i Finances, Informàtica (àrea de desenvolupament), CCEE (6 persones), Documentació Clínica i Arxius, Docència (1persona), Atenció a l’Usuari (1 persona), Cirurgia General, Pneumología, Urologia i COT. El comité d’empresa recomana l’incorporació del màxim de Serveis a la jornada partida,ja que l’estalvi aconseguit es tradueix directament en persones que es poden rescatar de l’ ERO.

Ens expliquen que han afegit un nou punt al pla d’estalvi que anomenen "Acords de contenció extraordinària" que suposen gairebé 32.000 € d’estalvi, resultants de la no aplicació durant l’any 2011 i 2012 del Fons Social de Cultura i Esports, l’eliminació dels cursos d’anglès individuals i de part de la paga per objectius dels Directius de l’empresa.
Tenim pendent una reunió amb l’empresa per parlar del calendari laboral per l’any 2012 donat que la proposta de calendari que ens han passat, no coincideix amb el càlcul de jornada fet pel Comitè d’Empresa.
L’empresa ens explica que a partir del dia 15 de novembre començaran a trucar a tota la gent afectada per l’ERO i amb entrevistes personals els comunicaran si continuen a l’ERO fins a finals del 2012 o no. Els representants sindicals membres d’aquesta comissió, vam tornar a demanar la màxima rotació possible.

Us seguirem informant del resultat de les reunions de la Comissió Paritària de Seguiment de l’ERO.

Comitè d’Empresa signant del pacte.
 
 
 
 
 
 

dilluns, 10 d’octubre de 2011

El Comitè d’empresa signant del pacte informa dels temes tractats en les reunions per aclarir aspectes de desenvolupament en l’aplicació dels acords així com de la informació necessària per als treballadors.

El 7 d’octubre sol·licita a RRHH aclarir els següents aspectes:
 • jubilacions parcials:
 • perquè no s’ofereixen els contractes de relleu al personal que està inclòs en l’ERO?.

 • Si ofereixen un lloc de treball de jornada inferior a la seva, la diferencia econòmica serà compensada per l’INEM ?.

 • Com es pensa mantenir la comunicació a la gent inclosa en el ERO?, ja que em tingut queixes de que no se’ls hi ha comunicat les reunions informatives del Pla de sostenibilitat.

 • En les contractacions que s’han fet mes tard, per exemple els Residents MIR que van entrar a treballar al mes de maig, quants dies han de tornar?
Hem demanat que ens enviïn de manera periòdica un llistat que contempli les persones incloses a l’ERO, si es o no voluntària, proposta/oferta de treball i quina es la resposta del treballador.


Respecte a les sol·licituds d’ aclariments l’empresa ens ha respost.
 • Jubilacions parcials:
No s’oferiran els contractes de relleu al personal inclòs a l’ERO perquè no es pot fer legalment, ja que requereix estar en situació de "demanda de empleo" i no en suspensió de contracte.

 • Jornada inferior a la contractada
L’INEM no compensa econòmicament les diferències entre jornades, per tant l’empresa no ho oferirà i si es fa accidentalment el treballador pot dir de no.

 • Comunicació
Esta previst que els treballadors a l’ERO puguin accedir en breu a la intranet. No obstant, també es comprometen a informar-los personalment en tot allò que pugui ser del seu interès.

 

 • En el cas dels MIR com el de contractacions posteriors es calcularà proporcionalment la jornada que tenen que tornar.

  Respecte a les sol·licituds d’ aclariments fetes en l’aplicació dels acords els dies 23 i 30 de setembre, l’empresa ens ha respost:

  • Vacances de Nadal.
  • L’empresa ha considerat la nostra proposta d’ampliació del període de gaudiment de les vacances al mes de gener. En els serveis de continuïtat (a torns) podran gaudir-les fins a 31 de gener de 2012 i afegir en aquest període els festius recuperables del mes de desembre. En les serveis amb jornada de dilluns a divendres el període s’amplia fins al 8 de gener de 2012 i podran afegir en aquesta setmana els LDs i dies d’EBEP de 2011. L’empresa treu en breu un comunicat a la intranet explicant-ho.

  • Sol·licitud de Jornada Intensiva
  • el 23 de setembre RRHH treu un comunicat on no contempla la possibilitat de estudiar la sol·licitud de jornada intensiva en els serveis que no hi hagi mutu acord,

  • En l’aplicació del complement de l’IT han acceptat de mantenir els criteris d’aplicació segons el nostre conveni col·lectiu en els casos de permís per maternitat i risc durant l’embaràs.

  • Han explicat que reconeixen que les formes no havien estat acurades a l’hora d’aplicar el corresponent canvi substancial de les condicions de treball i es van comprometre a fer-ho adequadament en un futur. Clarifica que la disminució d’activitat global a oftalmologia comportava l’amortització de 2 llocs de treball independentment del l’activitat al dispensari de Larrad.

  • Explicació de com es poden mantenir contractes eventuals de dia a dia per cobrir les UCIES i incloure a l’ERO suspensiu a 2 metges del mateix servei. Ens comenten que a partir de l’1 d’octubre se’ls avisarà per fer les guàrdies/cobrir torn d’urgències en comptes dels eventuals.
   
   
   
  De la mateixa manera ens diuen que a partir de aquesta data començaran a trucar i oferir als treballadors inclosos en el ERO suspensiu, per cobrir baixes o fer suplències d’altre tipus. Quedaran exempts aquells que s’han acollit a l’ERO de manera voluntària.

  El Comitè d’empresa signant del pacte informa dels temes tractats en les reunions per aclarir aspectes de desenvolupament en l’aplicació dels acords així com de la informació necessària per als treballadors.

  El 23 de setembre sol·licita a RRHH aclarir els següents aspectes:
  • com s’aplicaran les vacances de Nadal en els torns de continuïtat si només es poden gaudir els LDs i els festius recuperables abans del 31 desembre de 2011?
  • Com es pot estalviar i organitzar les vacances de Nadal en aquells serveis que, com l’Àrea quirúrgica, es repartia en 2 períodes (última de desembre i primera setmana de gener) per tal de reduir de manera natural l’activitat ?
  • Perquè si en la reunió de seguiment del ERO s’havia parlat de que la sol·licitud de Jornada Intensiva en els serveis que no hi havia mutu acord, tenien la possibilitat de fer arribar igualment la sol·licitud a RRHH per que analitzes la situació, en la nota informativa a la intranet no contempla aquesta possibilitat?.
  • En l’aplicació del complement de l’IT vam tornar a demanar a l’empresa de mantenir els criteris d’aplicació segons el nostre conveni col·lectiu en els casos de permís per maternitat, risc durant l’embaràs, accident de treball i malalties greus.
  El 30 de setembre sol·licita a RRHH aclarir els següents aspectes:
  • Sol·licitem explicacions pel canvi substancial de les condicions laborals d’alguns oftalmòlegs fruit de l’ amortització de 2 places d’oftalmologia pel tancament teòric del dispensari de Larrad i que va condicionar la inclusió a l’ERO suspensiu d’un oftalmòleg i la no renovació contractual d’una altre.
  • Explicació de com es poden mantenir contractes eventuals de dia a dia per cobrir les UCIES i incloure a l’ERO suspensiu a 2 metges.
  • La confusió que esta generant la proposta que han fet de fixar 2 dies de Nadal a tothom igual i que el període per gaudir-les finalitzi a 31 de desembre.


  divendres, 30 de setembre de 2011

  CALENDARI SESSIONS INFORMATIVES ERO DE LA DIRECCIÓ DEL PSM

  Adjuntem el calendari de sessions:

  Hospital del Mar - IMIM - Institut Bonanova FP Sanitària - Escola Superior d'Infermeria
  3 octubre, 8 a 9 hores, sala Marull
  3 octubre, 14:30 a 15:30 hores, sala Marull

  Hospital de l’Esperança
  4 octubre, 14:30 a 15:30 hores, sala d’actes

  Centre Dr. Emili Mira
  4 octubre, 10:30 a 11:30 hores, sala de voltes

  Centre Fòrum
  4 octubre, 8:00 a 09:30 hores, sala Mestral

  dimecres, 28 de setembre de 2011

  EL CE SOL·LICITA LA PRÒRROGA DE CONVENI

  El ple del Comitè d’Empresa reunit a dia 27 de setembre del 2011, sol·licita per unanimitat a la Direcció del Parc de Salut Mar , la pròrroga del vigent conveni fins a desembre del 2012. Creiem que en el marc actual d’aplicació del pacte de l’ERO en que molts dels acords son de conveni i vigents fins a desembre de 2012, no seria el moment idoni per a una adequada negociació.

  dijous, 22 de setembre de 2011

  informem de la primera reunió de la Comissió de seguiment de l’ERO suspensiu:

  El dia 19 de setembre ens vam reunir amb l’empresa per fer el seguiment dels pactes acordats al Departament de treball.

  Els membres del comitè d’empresa d’aquesta comissió vam fer una queixa formal per la forma com s’ha fet i comunicat al personal la seva inclusió a l’ERO. La resposta de l’empresa va ser, que havien pres la decisió de comunicar-ho un dia abans, pensant que era menys lesiva per la persona afectada i que no distorsionava tant al servei.

  A continuació se’ns va facilitar la següent informació:

  El tancament d’aquesta fase d’inclusió al ERO suspensiu serà a finals de setembre, i que falten 12 persones per a comunica’ls-hi la seva inclusió. La durada de la suspensió de contracte serà, en principi, fins al 30 de novembre.

  Que els criteris d’inclusió a l’ERO suspensiu han sigut tenint en compte, els diferents centres, les categories professionals, la proporcionalitat entre categories i el descens d’activitat, així com la productivitat.

  A data d’avui s’han apuntat voluntàriament a l’ERO suspensiu 8 treballadors/eres, s’han pactat 29 extincions de contractes i 3 persones son baixa per jubilació, invalidesa o finalització de contracte.

  Ens van presentar la previsió d’estalvi econòmic que ha suposat el pla A i es compleixen les previsions. També la implementació d’aquesta mesura del pla B sembla que compleix la previsió d’estalvi.

  La borsa de Treball estarà en suspens fins al 31 de desembre de 2012, la contractació temporal s'efectuarà a partir del 1 d’octubre, majoritàriament seleccionant el personal d'entre les llistes d'afectats/afectades per l'ERO suspensiu.
  Amb la intenció de donar una estabilitat a tota la plantilla es va proposar a l’empresa de deixar tancat abans de finalitzar l’any les condicions i el nombre d’afectats per l’ERO durant tot el període.

  L’empresa es va mostrar favorable a aquesta mesura, però considera que l’ha d’estudiar i analitzar durant aquest mesos amb la comissió de seguiment.

  Vam demanar també informació en referència a l’aplicació de les modificacions temporals de les condicions laborals pactades:
   
  S’ha suspès la cobertura en formació i el fons de formació pels anys 2011 i 2012. Igualment es continuarà fent formació i es facilitarà la assistència sempre tenint en compte que no es cobrirà.

  Hem demanat una reunió urgent de la comissió mixta de formació per fer el seguiment.
  La aplicació de la jornada intensiva amb una tarda a la setmana ( sense pèrdua econòmica) s’ha de demanar per escrit al cap corresponent i es farà l’estudi de la seva viabilitat . L’estalvi que suposa és, en tiquets de menjador. Informaran al personal en un comunicat a la intranet.

  En quan a l’increment de jornada per aquest any de 2 dies en jornada de 40h i torn de dia, i de 1 dia en jornada de 40h i torn de nit, aquest any l’empresa ens ha notificat la decisió de que enguany siguin dos dies de Nadal els que es donin i que quedin fixats 2 dies en comptes de 4 en el torn de dia, i 3 dies en el torn de nit. El motiu és que molts treballadors/eres ja no disposen de dies per donar . Aquests que tinguin disponibilitat d’altres dies de festa els podran afegir a les vacances de Nadal.En Hospitalització intentaran mantenir els criteris habituals ( acord entre companys, cobertura, etc)

  Hem quedat que les reunions d’aquesta comissió seran mensuals però que setmanalment cada divendres ens reunirem amb RRHH, per avaluar alguna incidència.