Segueix-nos per Email

dimecres, 27 de juliol de 2011

ACTA DE PREACORD ENTRE EL COMITÈ D'EMPRESA I LA DIRECCIÓ DEL PARC DE SALUT MAR

1.- Suspendre la cobertura de formació més l’import del Fons de Formació.
L’estalvi estimat per la Direcció és de 4 llocs de treball.
Temporalitat: 2011-2012.

2.- Increment en les mesures de gestió de tots els professionals.
L’estalvi estimat per la Direcció és de 5 llocs de treball.
Temporalitat: 2011-2012.

3.- Extincions conforme al criteri de voluntarietat.
L’estalvi estimat per la Direcció és de 20 llocs de treball.

4.- Estudiar la implementació de la realització de la jornada intensiva en els serveis que de mutu acord així ho acceptin, amb la possibilitat de treballar només  una tarda a la setmana.
L’estalvi estimat per la Direcció és de 6 llocs de treball.

5.- Complement  en la situació d’ incapacitat temporal (IT). Les parts acorden modificar temporalment des de la signatura de l’acord fins al 31 de desembre de 2012 el Conveni vigent en l’art. 54 Complement per incapacitat temporal (IT) i maternitat en el sentit d’allà on diu “complementar fins al límit màxim de 18 de mesos” ha de dir “fins al límit màxim en còmput anual de 90 dies”.
L’estalvi estimat per la Direcció és de 15 llocs de treball.

6.- Les parts acorden treballar 5 dies més a l’any. Per tant, la jornada en torns diürns passar a ésser 1660 h/any per a l’any 2012; i al torn de nit de 1477 h/any per l’any 2012. Respecte a l’any 2011 s’aplicarà la proporcionalitat des de la signatura de l’acord. Aquests 5 dies es pactaran de mutu acord respectant les necessitats del servei/organització.
L’estalvi estimat per la Direcció és de 37,5 llocs de treball. 
Temporalitat: 2011-2012.

7.- Les parts acorden fixar 4 dies de vacances de Nadal i 4 dies de vacances de Setmana Santa de forma discontinua dintre dels dos períodes de vacances.
L’estalvi estimat per la Direcció és de 26 llocs de treball.
Temporalitat: 2011-2012.

8.- Les parts acorden substituir l’ERO extintiu per un ERO suspensiu que autoritzi a l’empresa a suspendre un nombre de jornades de treball equivalent al nombre de jornades de treball anuals que suposen 78 llocs de treball, amb un cost mitjà de 40.000€  i en plantilla equivalent a 40 hores/setmanals i pel període que va des de la resolució administrativa fins al 31 de desembre de 2012. 
El Consorci intentarà mantenir la proporcionalitat dels grups de categories professionals afectades i presentades al començament d’aquest període de consultes.

Clàusula de garantia de l’ERO suspensiu: Els professionals afectats per aquest ERO suspensiu no podrien tornar a estar afectats en un altre ERO suspensiu o extintiu (inclòs l’acomiadament objectiu individual). En cas contrari, l’organització hauria de compensar econòmicament la prestació d’atur consumida de la persona afectada independentment de la indemnització que correspongui.

9.- Es crearà una Comissió paritària de seguiment i control dels acords assolits. L’esmentada Comissió estarà formada por un representant de cada sindicat signant d’aquest acord, i podrà ser acompanyat per un assessor

10.- Cerca de professionals voluntaris per a la reincorporació a l’ERO mitjançant un Pla de comunicació interna que la Direcció ha iniciat.

11.- La  Comissió negociadora de l’ERO  ratificarà aquest acord el proper dia 29 de juliol.


Signant la present a Barcelona, 26 de juliol de 2011

La Direcció                                                                               El Comitè d’empresa

dimarts, 26 de juliol de 2011

EL COMITÈ D'EMPRESA DEL PSM SIGNA UN PREACORD I DESCONVOCA LA VAGA

La majoria dels grups sindicals del PSM (MC,UGT,SATSE,API i USAE) signen un preacord pel qual cap treballador del Parc de salud Mar serà acomiadat. Per aquest motiu s'ha decidit desconvocar la vaga d'avui dimecres.
Durant les hores següents informarem del contingut del preacord.

dilluns, 25 de juliol de 2011

URGÈNCIES DE L'ESPERANÇA. La Direcció del PSM va per lliure

El Comitè d'empresa estem indignats perque no se'ns ha comunicat el tancament a les nits de les urgències de l'hospital de l'Eperança. Malgrat durant les negociacions estem en contacte permanent amb la Direcció de l'empresa, aquesta no ens ha comunicat  la decisió de tancar les urgències a partir del dia 1 d'agost, de la mateixa manera que no ens va comunicar la decisió de tancar el laboratori al mateix centre. La infomació l'hem conegut per la intranet i pels mitjans de comunicaió. La manca d'informació mínima necessaria pel bon clima de treball així com per a la negociació s'està convertint en la norma d'aquesta nova Direcció neolliberal i autoritaria.

SEGUIMENT DE LA VAGA

Les dades aportades per l'empresa han estat enganyoses ja que les han donat respecte el personal afectat sense excloure la gent que està de vacances, baixa o de servei mínims.
Alguns treballadors han manifestat que tenien por de fer la vaga , ja que se sentien "observats" al haver de donar el seu nom a la supervisió i no com altres vegades que eren els que no la volien fer els que donaven el seu nom.
Així hi tot el seguiment ha estat modest i dona un clar missatge als agents socials i a l'empresa per seguir les negociacions.

AVUI TOTS A LA VAGA

Es molt important que tots anem a la VAGA avui per tal de poder ajudar-nos en les negociacions. Tots els centres faran una concentració a l'entrada a partir de les 9.30h per mostrar el seu rebuig a aquest ERO del tot injustificat.

El president del comitè d’empresa i delegat de MC, Josep Maria Puig, atendrà els mitjans de comunicació el dilluns, 25 de juliol, a les 12.30 hores, a l’entrada de l’Hospital del Mar de Barcelona  

RESULTAT ASSEMBLEA DEL 20 DE JULIOL AL PSM

El 20 de juliol a les 16h es va fer l'assemblea informativa del PSM. El President del Comitè d'empresa Josep Mª Puig va informar amb detall de com havien anat les negociacions fins aquells moment. Va explicar que la majoria del Comitè d'empresa acceptaria signar els acords mostrats en la darrera acta i que suposa la reducció del ERO en 104 llocs de treball si l'empresa assumeix el reste, es a dir RETIRA l'ERO restant que afecta 85 treballadors. La totalitat del Comitè d'empresa no acceptaria la proposta de l'empresa de retirar l'ERO a canvi del 50% de la paga d'abril, ja que suposa una reducció directe del sou.

Es va explicar que la cojuntura actual es especialment  dura ja que no només la Generalitat te un gran deute sinó que els Bancs ja no en deixen (ja no se'ns permet endeutar-nos) i que nosaltres (el nostre Hospital) ens hem convertit en el referent de cara al Sector i per això la negociació es especialment difícil.

Necessitem estar units i que tots participem en les mobilitzacions fent força per ajudar a les negociacions

diumenge, 24 de juliol de 2011

ASPECTES NEGOCIATS EN LES REUNIONS ANTERIORS I SOBRE ELS

1. Suspendre la cobertura deformació més l'import del Fons de Formació.
L'estalvi estimat per la Direcció és de 4 llocs de treball.
Temporalitat: 2011-2012.
2. Increment en les mesures de gestió de tots els professionals.
L'estalvi estimat perla Direcció és de 5 llocs de treball.
Temporalitat: 2011-2012.
 3. Extincions de mutu acord.
 L'estalvi estimat per la Direcció és de 13 llocs de treball.
4. Cerca de professionals voluntaris per a la reincorporació a l' ERO mitjançant un Pla de comunicació interna que la Direcció ha iniciat. El termini ď aquesta
adhesió finalitzarà el divendres 22 de juliol a les 15.00 hores.
5. Estudiar la implementació de la realització de la jornada intensiva en els
serveis que de mutu acord així ho acceptin, amb la possibilitat de treballar
només una tarda a la setmana.
L'estalvi estimat per la Direcció és de 6 llocs de treball.
6. Complement en la situació d' incapacitat temporal (IT). La Direcció proposa en voluntat de aproximació a l'acord l’aplicació del criteri general del sector, és a dir complementar en 90 dies per any el 100% de l'esmentat complement.
L'estalvi estimat per la Direcció és de 18 llocs de treball.
Temporalitat: 2011-2012.
7. Càlcul cost dia. La Direcció proposa que en voluntat ď aproximació a l'acord
passi a ésser de 240.000 euros/dia d'estalvi per dia addicional de treball a 300.000 euros/dia que suposen 7,5 llocs de treball per dia addicional de feina.
Es proposa incorporar la possibilitat de treballar 5 dies més a l'any.
L'estalvi estimat per la Direcció és de 37,5 llocs de treball.
Temporalitat: 2011-2012.
8. Fixació de dies en el període de vacances de Nadal i de Setmana Santa.
La Direcció proposa que en voluntat ď aproximació a |'acord podrà fixar
els 4 dies de Nadal i de Setmana Santa de forma discontinua dintre dels
dos períodes de vacances.
L'estalvi estimat per la Direcció és de 26 llocs de treball.
Temporalitat: 2011-2012.

Si aquestes mesures s'apliquessin suposarien una reducció de 109 llocs de treball de l’actual ERO.
El Comitè ď empresa proposa que davant l'esforç realitzat per la part social,
l'empresa procedeixi a la retirada de l' ERO.
La Direcció manifesta la seva impossibilitat ď acceptar aquesta proposta.

S'emplaça a la Comissió negociadora de l'ERO per a la propera reunió el divendres dia 22 de juliol.
La Direcció i El Comitè d’empresa


Barcelona, 20 de juliol de 2011

dimarts, 19 de juliol de 2011

EL COMITÈ D’EMPRESA DESCONVOCA 3 DIES DE VAGA

El Comitè d’Empresa ha decidit desconvocar 3 dies de vaga (dimarts 26, dijous 28 i divendres 30 de juliol) després de que el mediador ens advertís de que els dies de vaga eren incompatibles amb el calendari de negociacions i que per tan s’havia d’optar entre negociar l’ERO, (abans de que s’acabes el període de consultes) o be exercir el dret a fer la vaga.

Donat que les negociacions amb l’empresa continuen obertes i el període de consultes s’acaba el 29 de juliol,  considerem que hem de esgotar fins al final els dies de negociació que ha establert el Inspector de Treball, a fi d’arribar a un acord, si es possible.

Assemblea Informativa

Convoquem a tots els treballadors/eres del Parc de Salut Mar
Dia : Dijous dia 21 de juliol
Hora : 16h
Lloc: Sala Marull,
HOSPITAL DEL MAR

Informarem sobre les negociacions al departament de Treball de
l’expedient de regulació d’ocupació extintiu de 194 treballadors

Informació sobre les sessions negociadores

 Aquest son alguns aspectes negociats en les reunions anteriors sobre els quals hi ha conformitat entre el Comitè d'empresa i la Direcció del Consorci del Parc de Salut Mar

ERO EXTINTIU VOLUNTARI

En la sessió negociadora del dia 15 de juliol a la Inspecció de Treball, el comitè d’empresa va sol·licitar a la direcció que es millorés la informació relacionada amb les condicions per acollir-se voluntàriament a un expedient de regulació de l’ocupació (ERO). En aquest sentit i de conformitat amb el que estableix l’article 51-8 de l’Estatut del Treballador, el treballador/a susceptible d’integrar-se en un ERO per extinció del lloc de treball, té dret a percebre una indemnització de 20 dies de salari per any de servei amb un màxim de 12 mensualitats i a rebre la prestació per atur.

Els/les professionals interessats en demanar la seva incorporació en aquest procés, han d’adreçar-se als caps de recursos humans dels seus respectius centres abans del divendres 22 de juliol:
·           Hospital del Mar: Vicente Sanjosé. Telf: 93 248 32 92
·           Hospital de l’Esperança: Natalia Sánchez. Telf: 93 367 41 90
·           Centre Fòrum: Mª Luisa Alloza. Telf: 93 326 85 29
·           IMIM: Balbina Ugena. Telf: 93 316 05 73
Centre Dr. Emili Mira: Santi Valverde. Telf: 93 462 89 17

divendres, 15 de juliol de 2011

Convocatoria de vaga

Us adjuntem la informació dels dies i hores de vaga al PSM

25 de juliol  des de les 9h fins a les 11h
25 de juliol         "       15h fins a les 17h
26 de juliol         "        9h fins a les 10h
27 de juliol         "        5,45h  fins a les 7,45h
28 de juliol         "        9h fins a les 10h
29 de juliol         "        15h fins a les 17h

Esperem el màxim seguiment, no solament per pressionar en la negociació de l' ERO sino també per protestar contra la utilització d'una eina (l'ERO)que provoca una gran intranquilitat i preocupació amb una finalitat diferent per la que està pensada. NO s'han de posar llocs de feina en risc per negociar conveni sino per garantir la viabilitat i continuitat d'una empresa.

dimarts, 12 de juliol de 2011

Convocada VAGA al PSM

El Comitè de Empresa  del Parc de Salut Mar , d’acord amb lo acordat a l’Assemblea de treballadors, hem decidit convocar una vaga d’una setmana pels darrers dies de juliol en resposta a la presentació d’un ERO de 194 treballadors.

El paro convocat serà parcial per no perjudicar encara mes els usuaris que durant aquest temps ja s’han vist afectats per les retallades, per això les aturades seran de màxim 2 hores i per torns.

Els treballadors del PSM creiem que aquest ERO no està justificat i que es una mesura excessiva, ja que entenem que hi havia mesures alternatives per reduir la despesa.
A mes del dany que suposa pels treballadors que es vegin afectats, la viabilitat futura de la nostra institució també es veurà compromesa i sobre tot, suposarà que l’activitat contractada no es podrà mantenir amb garanties suficients.

 Així mateix, demanem a la direcció dels centres del PSM que l’estalvi salarial que representa no tenir que abonar als treballadors les hores de vaga realitzades reverteixin en minimitzar les persones afectades per l’ERO.

dilluns, 11 de juliol de 2011

Un Conseller "optimista" una realitat pesimista


Avui  publica un artícle d'entrevista al nostre Conseller Boi Ruiz que es manifesta "optimista" malgrat les retallades sanitàries suposen tancament de serveis, llits d'hospitalització, centres d'atenció primaria, hospitals....una manca de futur reconeguda pels metges especialistes MIR, i un nivelll de conflictivitat sense precedents entre els professionals de la sanitat. Es segur que passara a la historia com el Conseller de les EROs en els professionals dels serveis públics de salut i com el "desmantellador"d'un sistema públic de salut excel·lent.

Tanquen el primer hospital

La Conselleria de Salut ha anunciat aquest divendres el tancament de l’Hospital Dos de Maig de Barcelona, on treballen més de 400 treballadors. De moment, es desconeix quin serà el futur de la plantilla.

Inagurem el Blog del Comitè d'empresa del PSM

Com sabeu, el 30 de juny la direcció del Parc de Salut Mar  va presentar un ERO de 194 treballadors de l’Hospital del Mar, de l'Esperança, centre Fòrum i Centre Emili Mira. Tal i com es va suggerir en l’assemblea informativa,  hem posat en marxa un blog per tal de mantenir-vos informats tan de la negociació a treball amb l'empresa, com de les mobilitzacions que calgui fer. També servirà per anar comentant o informant del que està passant en el sector.
Esperem que aquesta iniciativa sigui útil i permeti minvar l’angoixa de la incertesa i ens permeti coordinar les accions a fer.
Benvinguts!