Segueix-nos per Email

dimecres, 9 de novembre de 2011

El Comitè d’empresa signant del pacte informa dels temes tractats en les reunions per aclarir aspectes de desenvolupament en l’aplicació dels acords així com de la informació necessària per als treballadors.

L’empresa ens va donar informació sobre la previsió d’estalvi al tancament de l’any 2011 i la previsió pel 2012. Expliquen que malgrat el bon funcionament de les mesures que s’han posat en marxa fins ara, a finals del 2011 no s’arribarà a l’equilibri pressupostari, atribuint aquest incompliment a que no totes les accions s’han pogut posar en marxa durant el mes de setembre. Entre elles destaquen que no totes les persones que havien d’entrar a l’ERO ho han pogut fer durant aquest primer mes. A més, només s’han pogut fixar els dos dies de les vacances de Nadal en lloc dels quatre dies anuals previstos com estalvi. Tampoc l’increment horari total es podrà aplicar en el que resta d’any. De tota manera, la valoració de l’empresa és positiva, ja que cal arribar a l’equilibri pressupostari obligat a finals del 2012 i creuen que amb les accions empreses es podrà reconduir el desviament del 2011.

Donen també informació del nombre total de persones que finalment han quedat afectades per l’ERO. Són 85, de les quals 60 són assistencials, - d’aquestes en hi ha 9 que són voluntaris – i 25 no assistencials.
També ens passen el llistat de les persones que estant a l’ERO han estat cridades per tornar a treballar, resultant ser el 60% dels afectats. Expliquen la dificultat per contractar a alguns professionals per qüestions de perfil respecte al lloc que s’ha de cobrir. L’empresa es compromet a garantir que les persones que tenen a l’ERO puguin treballar el màxim temps possible al llarg del mateix i a justificar per escrit els motius pels quals no han estat cridats alguns dels professionals. Des de la part social es demana un compromís ètic i moral per part de l’empresa per tal que ningú no surti més perjudicat que d’altres a causa d’actituds persecutòries intempestives. L’empresa es compromet a vigilar aquesta possibilitat i alhora, a no allargar més enllà dels tres mesos l’estada a l’ERO en tots aquells casos que sigui possible. Cal evitar que aquestes persones que ara estan a l’ERO s’enfonsin i tornin a treballar amb el sentiment de discriminació personal.

En relació a la possibilitat de que els afectats es puguin connectar a la intranet del PSM tal com havíem demanat, asseguren que ja està solucionat i que han enviat una carta als afectats perquè puguin fer aquesta connexió des de fora de l’Hospital.
 
 
Arran d’una petició formal del C.E de compensar econòmicament a les auxiliars d’infermeria del Centre Fòrum afectades per un canvi substancial en les seves condicions de treball que alhora els minvava els ingressos, ens comuniquen que han tingut en compte la nostra proposta de manera que cap d’aquestes treballadores perdrà poder adquisitiu pel canvi horari imposat. En al cas de les infermeres d’aquest centre també afectades pel mateix canvi, no tan sols no perdran salari, sinó que el veuran lleugerament incrementat amb el plus de caps de setmana que els correspon.

Ens passen també les sol·licituds que han rebut per canviar la jornada partida per una d’intensiva amb la compensació horària de treballar una tarda a la setmana i la pèrdua del tiquet del menjador laboral. Els Serveis acollits a aquesta fórmula són: Economia i Finances, Informàtica (àrea de desenvolupament), CCEE (6 persones), Documentació Clínica i Arxius, Docència (1persona), Atenció a l’Usuari (1 persona), Cirurgia General, Pneumología, Urologia i COT. El comité d’empresa recomana l’incorporació del màxim de Serveis a la jornada partida,ja que l’estalvi aconseguit es tradueix directament en persones que es poden rescatar de l’ ERO.

Ens expliquen que han afegit un nou punt al pla d’estalvi que anomenen "Acords de contenció extraordinària" que suposen gairebé 32.000 € d’estalvi, resultants de la no aplicació durant l’any 2011 i 2012 del Fons Social de Cultura i Esports, l’eliminació dels cursos d’anglès individuals i de part de la paga per objectius dels Directius de l’empresa.
Tenim pendent una reunió amb l’empresa per parlar del calendari laboral per l’any 2012 donat que la proposta de calendari que ens han passat, no coincideix amb el càlcul de jornada fet pel Comitè d’Empresa.
L’empresa ens explica que a partir del dia 15 de novembre començaran a trucar a tota la gent afectada per l’ERO i amb entrevistes personals els comunicaran si continuen a l’ERO fins a finals del 2012 o no. Els representants sindicals membres d’aquesta comissió, vam tornar a demanar la màxima rotació possible.

Us seguirem informant del resultat de les reunions de la Comissió Paritària de Seguiment de l’ERO.

Comitè d’Empresa signant del pacte.