Segueix-nos per Email

dijous, 22 de setembre de 2011

informem de la primera reunió de la Comissió de seguiment de l’ERO suspensiu:

El dia 19 de setembre ens vam reunir amb l’empresa per fer el seguiment dels pactes acordats al Departament de treball.

Els membres del comitè d’empresa d’aquesta comissió vam fer una queixa formal per la forma com s’ha fet i comunicat al personal la seva inclusió a l’ERO. La resposta de l’empresa va ser, que havien pres la decisió de comunicar-ho un dia abans, pensant que era menys lesiva per la persona afectada i que no distorsionava tant al servei.

A continuació se’ns va facilitar la següent informació:

El tancament d’aquesta fase d’inclusió al ERO suspensiu serà a finals de setembre, i que falten 12 persones per a comunica’ls-hi la seva inclusió. La durada de la suspensió de contracte serà, en principi, fins al 30 de novembre.

Que els criteris d’inclusió a l’ERO suspensiu han sigut tenint en compte, els diferents centres, les categories professionals, la proporcionalitat entre categories i el descens d’activitat, així com la productivitat.

A data d’avui s’han apuntat voluntàriament a l’ERO suspensiu 8 treballadors/eres, s’han pactat 29 extincions de contractes i 3 persones son baixa per jubilació, invalidesa o finalització de contracte.

Ens van presentar la previsió d’estalvi econòmic que ha suposat el pla A i es compleixen les previsions. També la implementació d’aquesta mesura del pla B sembla que compleix la previsió d’estalvi.

La borsa de Treball estarà en suspens fins al 31 de desembre de 2012, la contractació temporal s'efectuarà a partir del 1 d’octubre, majoritàriament seleccionant el personal d'entre les llistes d'afectats/afectades per l'ERO suspensiu.
Amb la intenció de donar una estabilitat a tota la plantilla es va proposar a l’empresa de deixar tancat abans de finalitzar l’any les condicions i el nombre d’afectats per l’ERO durant tot el període.

L’empresa es va mostrar favorable a aquesta mesura, però considera que l’ha d’estudiar i analitzar durant aquest mesos amb la comissió de seguiment.

Vam demanar també informació en referència a l’aplicació de les modificacions temporals de les condicions laborals pactades:
 
S’ha suspès la cobertura en formació i el fons de formació pels anys 2011 i 2012. Igualment es continuarà fent formació i es facilitarà la assistència sempre tenint en compte que no es cobrirà.

Hem demanat una reunió urgent de la comissió mixta de formació per fer el seguiment.
La aplicació de la jornada intensiva amb una tarda a la setmana ( sense pèrdua econòmica) s’ha de demanar per escrit al cap corresponent i es farà l’estudi de la seva viabilitat . L’estalvi que suposa és, en tiquets de menjador. Informaran al personal en un comunicat a la intranet.

En quan a l’increment de jornada per aquest any de 2 dies en jornada de 40h i torn de dia, i de 1 dia en jornada de 40h i torn de nit, aquest any l’empresa ens ha notificat la decisió de que enguany siguin dos dies de Nadal els que es donin i que quedin fixats 2 dies en comptes de 4 en el torn de dia, i 3 dies en el torn de nit. El motiu és que molts treballadors/eres ja no disposen de dies per donar . Aquests que tinguin disponibilitat d’altres dies de festa els podran afegir a les vacances de Nadal.En Hospitalització intentaran mantenir els criteris habituals ( acord entre companys, cobertura, etc)

Hem quedat que les reunions d’aquesta comissió seran mensuals però que setmanalment cada divendres ens reunirem amb RRHH, per avaluar alguna incidència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada