Segueix-nos per Email

dimecres, 9 de novembre de 2011

El Comitè d’empresa signant del pacte informa dels temes tractats en les reunions per aclarir aspectes de desenvolupament en l’aplicació dels acords així com de la informació necessària per als treballadors.

L’empresa ens va donar informació sobre la previsió d’estalvi al tancament de l’any 2011 i la previsió pel 2012. Expliquen que malgrat el bon funcionament de les mesures que s’han posat en marxa fins ara, a finals del 2011 no s’arribarà a l’equilibri pressupostari, atribuint aquest incompliment a que no totes les accions s’han pogut posar en marxa durant el mes de setembre. Entre elles destaquen que no totes les persones que havien d’entrar a l’ERO ho han pogut fer durant aquest primer mes. A més, només s’han pogut fixar els dos dies de les vacances de Nadal en lloc dels quatre dies anuals previstos com estalvi. Tampoc l’increment horari total es podrà aplicar en el que resta d’any. De tota manera, la valoració de l’empresa és positiva, ja que cal arribar a l’equilibri pressupostari obligat a finals del 2012 i creuen que amb les accions empreses es podrà reconduir el desviament del 2011.

Donen també informació del nombre total de persones que finalment han quedat afectades per l’ERO. Són 85, de les quals 60 són assistencials, - d’aquestes en hi ha 9 que són voluntaris – i 25 no assistencials.
També ens passen el llistat de les persones que estant a l’ERO han estat cridades per tornar a treballar, resultant ser el 60% dels afectats. Expliquen la dificultat per contractar a alguns professionals per qüestions de perfil respecte al lloc que s’ha de cobrir. L’empresa es compromet a garantir que les persones que tenen a l’ERO puguin treballar el màxim temps possible al llarg del mateix i a justificar per escrit els motius pels quals no han estat cridats alguns dels professionals. Des de la part social es demana un compromís ètic i moral per part de l’empresa per tal que ningú no surti més perjudicat que d’altres a causa d’actituds persecutòries intempestives. L’empresa es compromet a vigilar aquesta possibilitat i alhora, a no allargar més enllà dels tres mesos l’estada a l’ERO en tots aquells casos que sigui possible. Cal evitar que aquestes persones que ara estan a l’ERO s’enfonsin i tornin a treballar amb el sentiment de discriminació personal.

En relació a la possibilitat de que els afectats es puguin connectar a la intranet del PSM tal com havíem demanat, asseguren que ja està solucionat i que han enviat una carta als afectats perquè puguin fer aquesta connexió des de fora de l’Hospital.
 
 
Arran d’una petició formal del C.E de compensar econòmicament a les auxiliars d’infermeria del Centre Fòrum afectades per un canvi substancial en les seves condicions de treball que alhora els minvava els ingressos, ens comuniquen que han tingut en compte la nostra proposta de manera que cap d’aquestes treballadores perdrà poder adquisitiu pel canvi horari imposat. En al cas de les infermeres d’aquest centre també afectades pel mateix canvi, no tan sols no perdran salari, sinó que el veuran lleugerament incrementat amb el plus de caps de setmana que els correspon.

Ens passen també les sol·licituds que han rebut per canviar la jornada partida per una d’intensiva amb la compensació horària de treballar una tarda a la setmana i la pèrdua del tiquet del menjador laboral. Els Serveis acollits a aquesta fórmula són: Economia i Finances, Informàtica (àrea de desenvolupament), CCEE (6 persones), Documentació Clínica i Arxius, Docència (1persona), Atenció a l’Usuari (1 persona), Cirurgia General, Pneumología, Urologia i COT. El comité d’empresa recomana l’incorporació del màxim de Serveis a la jornada partida,ja que l’estalvi aconseguit es tradueix directament en persones que es poden rescatar de l’ ERO.

Ens expliquen que han afegit un nou punt al pla d’estalvi que anomenen "Acords de contenció extraordinària" que suposen gairebé 32.000 € d’estalvi, resultants de la no aplicació durant l’any 2011 i 2012 del Fons Social de Cultura i Esports, l’eliminació dels cursos d’anglès individuals i de part de la paga per objectius dels Directius de l’empresa.
Tenim pendent una reunió amb l’empresa per parlar del calendari laboral per l’any 2012 donat que la proposta de calendari que ens han passat, no coincideix amb el càlcul de jornada fet pel Comitè d’Empresa.
L’empresa ens explica que a partir del dia 15 de novembre començaran a trucar a tota la gent afectada per l’ERO i amb entrevistes personals els comunicaran si continuen a l’ERO fins a finals del 2012 o no. Els representants sindicals membres d’aquesta comissió, vam tornar a demanar la màxima rotació possible.

Us seguirem informant del resultat de les reunions de la Comissió Paritària de Seguiment de l’ERO.

Comitè d’Empresa signant del pacte.
 
 
 
 
 
 

dilluns, 10 d’octubre de 2011

El Comitè d’empresa signant del pacte informa dels temes tractats en les reunions per aclarir aspectes de desenvolupament en l’aplicació dels acords així com de la informació necessària per als treballadors.

El 7 d’octubre sol·licita a RRHH aclarir els següents aspectes:
 • jubilacions parcials:
 • perquè no s’ofereixen els contractes de relleu al personal que està inclòs en l’ERO?.

 • Si ofereixen un lloc de treball de jornada inferior a la seva, la diferencia econòmica serà compensada per l’INEM ?.

 • Com es pensa mantenir la comunicació a la gent inclosa en el ERO?, ja que em tingut queixes de que no se’ls hi ha comunicat les reunions informatives del Pla de sostenibilitat.

 • En les contractacions que s’han fet mes tard, per exemple els Residents MIR que van entrar a treballar al mes de maig, quants dies han de tornar?
Hem demanat que ens enviïn de manera periòdica un llistat que contempli les persones incloses a l’ERO, si es o no voluntària, proposta/oferta de treball i quina es la resposta del treballador.


Respecte a les sol·licituds d’ aclariments l’empresa ens ha respost.
 • Jubilacions parcials:
No s’oferiran els contractes de relleu al personal inclòs a l’ERO perquè no es pot fer legalment, ja que requereix estar en situació de "demanda de empleo" i no en suspensió de contracte.

 • Jornada inferior a la contractada
L’INEM no compensa econòmicament les diferències entre jornades, per tant l’empresa no ho oferirà i si es fa accidentalment el treballador pot dir de no.

 • Comunicació
Esta previst que els treballadors a l’ERO puguin accedir en breu a la intranet. No obstant, també es comprometen a informar-los personalment en tot allò que pugui ser del seu interès.

 

 • En el cas dels MIR com el de contractacions posteriors es calcularà proporcionalment la jornada que tenen que tornar.

  Respecte a les sol·licituds d’ aclariments fetes en l’aplicació dels acords els dies 23 i 30 de setembre, l’empresa ens ha respost:

  • Vacances de Nadal.
  • L’empresa ha considerat la nostra proposta d’ampliació del període de gaudiment de les vacances al mes de gener. En els serveis de continuïtat (a torns) podran gaudir-les fins a 31 de gener de 2012 i afegir en aquest període els festius recuperables del mes de desembre. En les serveis amb jornada de dilluns a divendres el període s’amplia fins al 8 de gener de 2012 i podran afegir en aquesta setmana els LDs i dies d’EBEP de 2011. L’empresa treu en breu un comunicat a la intranet explicant-ho.

  • Sol·licitud de Jornada Intensiva
  • el 23 de setembre RRHH treu un comunicat on no contempla la possibilitat de estudiar la sol·licitud de jornada intensiva en els serveis que no hi hagi mutu acord,

  • En l’aplicació del complement de l’IT han acceptat de mantenir els criteris d’aplicació segons el nostre conveni col·lectiu en els casos de permís per maternitat i risc durant l’embaràs.

  • Han explicat que reconeixen que les formes no havien estat acurades a l’hora d’aplicar el corresponent canvi substancial de les condicions de treball i es van comprometre a fer-ho adequadament en un futur. Clarifica que la disminució d’activitat global a oftalmologia comportava l’amortització de 2 llocs de treball independentment del l’activitat al dispensari de Larrad.

  • Explicació de com es poden mantenir contractes eventuals de dia a dia per cobrir les UCIES i incloure a l’ERO suspensiu a 2 metges del mateix servei. Ens comenten que a partir de l’1 d’octubre se’ls avisarà per fer les guàrdies/cobrir torn d’urgències en comptes dels eventuals.
   
   
   
  De la mateixa manera ens diuen que a partir de aquesta data començaran a trucar i oferir als treballadors inclosos en el ERO suspensiu, per cobrir baixes o fer suplències d’altre tipus. Quedaran exempts aquells que s’han acollit a l’ERO de manera voluntària.

  El Comitè d’empresa signant del pacte informa dels temes tractats en les reunions per aclarir aspectes de desenvolupament en l’aplicació dels acords així com de la informació necessària per als treballadors.

  El 23 de setembre sol·licita a RRHH aclarir els següents aspectes:
  • com s’aplicaran les vacances de Nadal en els torns de continuïtat si només es poden gaudir els LDs i els festius recuperables abans del 31 desembre de 2011?
  • Com es pot estalviar i organitzar les vacances de Nadal en aquells serveis que, com l’Àrea quirúrgica, es repartia en 2 períodes (última de desembre i primera setmana de gener) per tal de reduir de manera natural l’activitat ?
  • Perquè si en la reunió de seguiment del ERO s’havia parlat de que la sol·licitud de Jornada Intensiva en els serveis que no hi havia mutu acord, tenien la possibilitat de fer arribar igualment la sol·licitud a RRHH per que analitzes la situació, en la nota informativa a la intranet no contempla aquesta possibilitat?.
  • En l’aplicació del complement de l’IT vam tornar a demanar a l’empresa de mantenir els criteris d’aplicació segons el nostre conveni col·lectiu en els casos de permís per maternitat, risc durant l’embaràs, accident de treball i malalties greus.
  El 30 de setembre sol·licita a RRHH aclarir els següents aspectes:
  • Sol·licitem explicacions pel canvi substancial de les condicions laborals d’alguns oftalmòlegs fruit de l’ amortització de 2 places d’oftalmologia pel tancament teòric del dispensari de Larrad i que va condicionar la inclusió a l’ERO suspensiu d’un oftalmòleg i la no renovació contractual d’una altre.
  • Explicació de com es poden mantenir contractes eventuals de dia a dia per cobrir les UCIES i incloure a l’ERO suspensiu a 2 metges.
  • La confusió que esta generant la proposta que han fet de fixar 2 dies de Nadal a tothom igual i que el període per gaudir-les finalitzi a 31 de desembre.


  divendres, 30 de setembre de 2011

  CALENDARI SESSIONS INFORMATIVES ERO DE LA DIRECCIÓ DEL PSM

  Adjuntem el calendari de sessions:

  Hospital del Mar - IMIM - Institut Bonanova FP Sanitària - Escola Superior d'Infermeria
  3 octubre, 8 a 9 hores, sala Marull
  3 octubre, 14:30 a 15:30 hores, sala Marull

  Hospital de l’Esperança
  4 octubre, 14:30 a 15:30 hores, sala d’actes

  Centre Dr. Emili Mira
  4 octubre, 10:30 a 11:30 hores, sala de voltes

  Centre Fòrum
  4 octubre, 8:00 a 09:30 hores, sala Mestral

  dimecres, 28 de setembre de 2011

  EL CE SOL·LICITA LA PRÒRROGA DE CONVENI

  El ple del Comitè d’Empresa reunit a dia 27 de setembre del 2011, sol·licita per unanimitat a la Direcció del Parc de Salut Mar , la pròrroga del vigent conveni fins a desembre del 2012. Creiem que en el marc actual d’aplicació del pacte de l’ERO en que molts dels acords son de conveni i vigents fins a desembre de 2012, no seria el moment idoni per a una adequada negociació.

  dijous, 22 de setembre de 2011

  informem de la primera reunió de la Comissió de seguiment de l’ERO suspensiu:

  El dia 19 de setembre ens vam reunir amb l’empresa per fer el seguiment dels pactes acordats al Departament de treball.

  Els membres del comitè d’empresa d’aquesta comissió vam fer una queixa formal per la forma com s’ha fet i comunicat al personal la seva inclusió a l’ERO. La resposta de l’empresa va ser, que havien pres la decisió de comunicar-ho un dia abans, pensant que era menys lesiva per la persona afectada i que no distorsionava tant al servei.

  A continuació se’ns va facilitar la següent informació:

  El tancament d’aquesta fase d’inclusió al ERO suspensiu serà a finals de setembre, i que falten 12 persones per a comunica’ls-hi la seva inclusió. La durada de la suspensió de contracte serà, en principi, fins al 30 de novembre.

  Que els criteris d’inclusió a l’ERO suspensiu han sigut tenint en compte, els diferents centres, les categories professionals, la proporcionalitat entre categories i el descens d’activitat, així com la productivitat.

  A data d’avui s’han apuntat voluntàriament a l’ERO suspensiu 8 treballadors/eres, s’han pactat 29 extincions de contractes i 3 persones son baixa per jubilació, invalidesa o finalització de contracte.

  Ens van presentar la previsió d’estalvi econòmic que ha suposat el pla A i es compleixen les previsions. També la implementació d’aquesta mesura del pla B sembla que compleix la previsió d’estalvi.

  La borsa de Treball estarà en suspens fins al 31 de desembre de 2012, la contractació temporal s'efectuarà a partir del 1 d’octubre, majoritàriament seleccionant el personal d'entre les llistes d'afectats/afectades per l'ERO suspensiu.
  Amb la intenció de donar una estabilitat a tota la plantilla es va proposar a l’empresa de deixar tancat abans de finalitzar l’any les condicions i el nombre d’afectats per l’ERO durant tot el període.

  L’empresa es va mostrar favorable a aquesta mesura, però considera que l’ha d’estudiar i analitzar durant aquest mesos amb la comissió de seguiment.

  Vam demanar també informació en referència a l’aplicació de les modificacions temporals de les condicions laborals pactades:
   
  S’ha suspès la cobertura en formació i el fons de formació pels anys 2011 i 2012. Igualment es continuarà fent formació i es facilitarà la assistència sempre tenint en compte que no es cobrirà.

  Hem demanat una reunió urgent de la comissió mixta de formació per fer el seguiment.
  La aplicació de la jornada intensiva amb una tarda a la setmana ( sense pèrdua econòmica) s’ha de demanar per escrit al cap corresponent i es farà l’estudi de la seva viabilitat . L’estalvi que suposa és, en tiquets de menjador. Informaran al personal en un comunicat a la intranet.

  En quan a l’increment de jornada per aquest any de 2 dies en jornada de 40h i torn de dia, i de 1 dia en jornada de 40h i torn de nit, aquest any l’empresa ens ha notificat la decisió de que enguany siguin dos dies de Nadal els que es donin i que quedin fixats 2 dies en comptes de 4 en el torn de dia, i 3 dies en el torn de nit. El motiu és que molts treballadors/eres ja no disposen de dies per donar . Aquests que tinguin disponibilitat d’altres dies de festa els podran afegir a les vacances de Nadal.En Hospitalització intentaran mantenir els criteris habituals ( acord entre companys, cobertura, etc)

  Hem quedat que les reunions d’aquesta comissió seran mensuals però que setmanalment cada divendres ens reunirem amb RRHH, per avaluar alguna incidència.

  NOTA INFORMATIVA ERO

  El comitè d’empresa signant del pacte, vol aclarir alguns aspectes del mateix:

  No hem tingut l’opció de negociar un ERO suspensiu. L’Empresa va presentar al Departament de Treball un ERO EXTINTIU de 194 treballadors.

  El comitè d’empresa durant la negociació, va anar rebaixant aquest nombre d’afectats amb la concessió de forma temporal d’algunes condicions laborals ( més dies de feina, formació.......etc), fins arribar al punt que teníem sobre la taula el 50% de la paga d’abril i 60 acomiadaments. La quantitat econòmica que això suposava, la vam poder reconduir cap un ERO suspensiu que podia afectar la totalitat de la plantilla amb un número màxim de jornades de treball equivalents a 78 llocs de feina de 40 hores. Per tant les condicions, el temps, els criteris per la implementació del ERO suspensiu no han estat NEGOCIATS amb el comitè d’empresa. Per això també es va crear la Comissió de Seguiment del Pacte acordada a treball pel dia 19 de setembre.

  D’ una altre banda no podem oblidar que a finals d’any acaba la vigència del conveni col·lectiu ja prorrogat . Donat que el pacte té una durada fins a desembre de 2012, i al gener de 2013 tornem a les condicions actuals del conveni, s’havia de fer referència a la possibilitat de aplicar qualsevol canvi que s’hagi negociat.

  dijous, 8 de setembre de 2011

  DISCONFORMITAT AMB COM S'IMPLEMENTA L' ERO

  El passat dia 1 de setembre, RRHH i les diferents Direccions van començar a comunicar als treballadors afectats per l'ERO temporal la suspensió del seu contracte. No entenem els criteris de selecció d’alguns dels afectats inicials, però encara menys perquè se'ls hi comunica que segurament serà fins desembre de 2012.

  L'esperit del pacte que vam signar al Departament de Treball el dia 31 de juliol d'enguany era molt clar: estàvem davant un problema ECONÒMIC i per aquest motiu Treball acceptava que l'empresa no podia fer res més que reduir temporalment plantilla amb l'OBJECTIU d'ESTALVIAR sis milions d'euros en nòmines. Va ser molt explícit i va quedar palès que la voluntat d'ambdues parts era minimitzar l'impacte personal d'aquesta mesura i l'única forma de que això fos possible era que ens ho repartíssim entre tots en la mesura en que la organització de la feina ho permetés. Llevat dels que voluntàriament s'hi vulguin acollir i l'empresa pugui prescindir-ne, no cal de cap manera que ningú estigui afectat per més de 3 mesos.

  La sorpresa però està en com s'està aplicant. En alguns casos sembla una mesura de "càstig" o disciplinària difícilment justificable. En altres casos s’està aplicant vulnerant directament la llei ja que cobrint el seu lloc hi ha contractes temporals que es renoven mes a mes. Aquest ERO no és l’instrument adient per prendre mesures disciplinàries per justificades que poguessin estar. Aquestes accions tenen un altre camí i no ho podem confondre.

  A més de la possible arbitrarietat en la selecció dels afectats, correm el perill que Inspecció de Treball acabi tombant alguns dels expedients de l’ERO proposats per l’empresa. El resultat serà que hauran de pagar els endarreriments a aquesta gent i tornar-los a posar a treballar. La pèrdua econòmica que aquesta gestió  pot provocar a l’empresa es sumarà al dèficit pressupostari del Consorci i finalment s’haurà de tornar a ajustar per arribar a l’equilibri pressupostari exigit. Traduït al llenguatge normal significa que tot el que l’empresa es desviï per mala aplicació de l’ERO, ho pagarà la part social a partir del 2013. I ja sabem què significa això: més retallades a la nòmina i més drets socials perduts.

  No ens podem permetre que una ERO mal gestionada ens perjudiqui encara més i ho haguem de tornar a pagar nosaltres. Aquesta és una “cançó” que ja ens coneixem massa be i és indignant. L'empresa  ha convocat a la Comissió de seguiment el dia 19 de setembre per analitzar els diferents casos i quan sigui el cas, tractarem de reconduir la situació pel be de tothom.
  EL COMITÈ d’EMPRESA ( signants del Pacte )

  NOTA INFORMATIVA ERO – SETEMBRE-2011

  Des de l'inici del tràmit de presentació de l'expedient de regulació fins el moment actual, els membres del Comitè d'Empresa hem estat informats irregularment i contradictòriament i ens hem trobat sempre amb fets consumats. Aquesta situació ha tingut un clar reflex en la capacitat dels membres del Comitè per informar acuradament de la situació en la que estàvem i per actuar "preventivament" davant les errades estratègiques.

  Malgrat els inconvenients que aquesta autosuficiència comporta, l'actitud oficial no ha canviat substancialment. L'empresa pensa, l'empresa decideix, l'empresa comunica i l'empresa executa. Aquest tarannà posa difícil el que és fàcil i dificilíssim el que és difícil. Si a això afegim la dispersió i descoordinació de les diferents fonts "oficials" d'informació, el galimaties i el desconcert sorgeixen sense fer cap tipus d'esforç.


  Per aquests motius volem intentar clarificar alguns punts que son objecte de dubte de forma majoritària i repetitiva:

              1.- Qualsevol persona que sigui citada per fer una entrevista amb algú de RRHH per tal de comunicar-li la seva entrada a l’ERO pot anar acompanyada d’algun representant sindical si així se sent més tranquil·la i recolzada.

              2.- L’ERO que l’empresa te aprovat per Treball és “SUSPENSIU”. Això significa que no pot acomiadar definitivament a ningú sinó que mentre duri el període de l’ERO – fins el 31 del XII del 2012 – pot aplicar-lo a qualsevol empleat. És l’empresa però, la que pot decidir, per motius organitzatius raonats, qui se’n va i per quant de temps. TOTS els afectats es podran tornar a reintegrar a la feina l’1 de gener del 2013 si no és que no s’han reincorporat abans.  

              3.- Aquesta capacitat legal que te l’empresa per decidir els noms dels afectats sense consultar ha portat a dues situacions. La més important és que ja s’han detectat casos d’inclusió a l’ERO per motius aliens a l’organització i estalvi econòmic, és a dir: irregulars. Legalment, haurem d’esperar a la primera reunió mixta de la comissió de seguiment fixada per Treball pel dilluns dia 19 de setembre – per posar sobre la taula les discrepàncies en l’el.lecció d’algunes de les persones afectades i sobretot, en el temps que hauran de quedar-se a l’atur. La segona conseqüència és que no sabem encara a quanta gent acabarà afectant l’expedient ni per quan de temps. Tenim la llista de persones afectades un cop els han realitzat l’entrevista, a pilota passada.

              4.- Tenim fins a finals de novembre per intentar reconduïr la situació i que ningú no es vegi sotmès a un ERO “disciplinari” ja que l’autorització de Treball no ha estat per fer “net“ a l’empresa – calgui o no calgui  sinó per estalviar els diners necessaris per arribar a l’equilibri pressupostari. En aquells casos que ens sembli que es pot estar cometent el que s’anomena “frau de llei” intentarem reconduir-ho. Passat aquest període, la majoria de discrepàncies acabaran a Inspecció de Treball.

              5.- Malgrat les manifestacions oficials de transparença en els criteris de selecció emprats per decidir qui entra a l’ERO, la realitat és força diferent i tenim a treballadors “escollits” sense cap criteri objectiu conegut.

              6.- Tenim el compromís de l’empresa que es mantindrà la proporcionalitat d’afectats entre les  diferents categòries professionals. Vetllarem perquè qualsevol temptació d’esbiaixar-ho més cap a un col·lectiu que cap als altres, no es tradueixi en un augment de la injustícia que ja suposa tenir l’ERO aprovat.

              7.-  Respecte a tots els que es vulguin rumiar acollir-se de forma voluntària a l’ERO els oferim també la possibilitat d’anar acompanyats per algun representant sindical. El motiu és que hem constatat que, en funció de qui fa l’entrevista, la informació pot agafar una caire totalment diferent i per tant, es pot acabar prenent una decisió amb supòsits erronis.

  Una vegada feta la reunió amb l’empresa i de seguida que tinguem més informació  us la farem arribar. Si teniu més dubtes podeu posar-vos en contacte amb qualsevol membre del comitè d’empresa per aclarir-les.

  Comitè d’Empresa ( signants del Pacte)

  dissabte, 3 de setembre de 2011

  Males formes en la implementació de l'ERO suspensiu

  El passat dia 1 de setembre, RRHH i la Direcció van començar a comunicar als treballadors afectats per l'ERO temporal, la suspensió del seu contracte. La notificació es d'avui per demà,i tot hi que ho poden fer, ens sembla una manera lletja i desconsiderada envers el treballador que no pot organitzar-se ni preparar-se. Tampoc entenem els criteris de selecció dels afectats inicials ni perquè se'ls hi comunica que segurament serà fins desembre de 2012.

  L'esperit del pacte era que ens ho repartissim entre tots, i per tan que no fos mes de 3 mesos, llevat en casos voluntaris. Tal hi com s'està aplicant sembla una mesura de "càstig" o represalia. En alguns casos afectan gent de manera ilegal, ja que en el seu lloc hi contracten un eventual.

  L' empresa no ha convocat a la Comissió de seguiment fins el dia 19 de setembre en la que analitzarem els diferents casos i tractarem de reconduir la situació.

  Carta de Servei d'ocupació de Catalunya. Nota informativa de RRHH

  NOTA INFORMATIVA
   
  El passat dia 8 d’agost de 2011 va ser autoritzat per la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya, l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) en el que s’aprova  “la  suspensió dels contractes de TOTS els treballadors de la plantilla durant un màxim de jornades laborals equivalents al número de jornades de treball de 78 llocs de treball de 40 hores setmanals i cost mitjà per lloc de 40.000 €, durant el període comprés entre la data de la notificació de la resolució de l’expedient i el 31 de desembre de 2012.”

  Dins els tràmits formals de gestió de l’ERO, l’empresa ha comunicat al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)  la llista de tota la plantilla que pot estar afectada  per l’ERO. A la seva vegada, el SOC està informant a tot el personal de l’empresa que pot estar afectat per l’ERO suspensiu, situació que està generant molts duptes i confusions.

  En aquest sentit volem aclarir que certament l’ERO aprovat pot afectar a tota la plantilla, però que només a aquelles persones que se li notifiqui personal i oficialment passaran a estar realment en situació de suspensió del seu contracte de treball.
   
  Les oficines d’Administració de Personal dels centres, restem a la disposició dels treballadors per aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir al llarg d’aquesta situació  excepcional i difícil.
   
  Pau Gomar

  dimecres, 27 de juliol de 2011

  ACTA DE PREACORD ENTRE EL COMITÈ D'EMPRESA I LA DIRECCIÓ DEL PARC DE SALUT MAR

  1.- Suspendre la cobertura de formació més l’import del Fons de Formació.
  L’estalvi estimat per la Direcció és de 4 llocs de treball.
  Temporalitat: 2011-2012.

  2.- Increment en les mesures de gestió de tots els professionals.
  L’estalvi estimat per la Direcció és de 5 llocs de treball.
  Temporalitat: 2011-2012.

  3.- Extincions conforme al criteri de voluntarietat.
  L’estalvi estimat per la Direcció és de 20 llocs de treball.

  4.- Estudiar la implementació de la realització de la jornada intensiva en els serveis que de mutu acord així ho acceptin, amb la possibilitat de treballar només  una tarda a la setmana.
  L’estalvi estimat per la Direcció és de 6 llocs de treball.

  5.- Complement  en la situació d’ incapacitat temporal (IT). Les parts acorden modificar temporalment des de la signatura de l’acord fins al 31 de desembre de 2012 el Conveni vigent en l’art. 54 Complement per incapacitat temporal (IT) i maternitat en el sentit d’allà on diu “complementar fins al límit màxim de 18 de mesos” ha de dir “fins al límit màxim en còmput anual de 90 dies”.
  L’estalvi estimat per la Direcció és de 15 llocs de treball.

  6.- Les parts acorden treballar 5 dies més a l’any. Per tant, la jornada en torns diürns passar a ésser 1660 h/any per a l’any 2012; i al torn de nit de 1477 h/any per l’any 2012. Respecte a l’any 2011 s’aplicarà la proporcionalitat des de la signatura de l’acord. Aquests 5 dies es pactaran de mutu acord respectant les necessitats del servei/organització.
  L’estalvi estimat per la Direcció és de 37,5 llocs de treball. 
  Temporalitat: 2011-2012.

  7.- Les parts acorden fixar 4 dies de vacances de Nadal i 4 dies de vacances de Setmana Santa de forma discontinua dintre dels dos períodes de vacances.
  L’estalvi estimat per la Direcció és de 26 llocs de treball.
  Temporalitat: 2011-2012.

  8.- Les parts acorden substituir l’ERO extintiu per un ERO suspensiu que autoritzi a l’empresa a suspendre un nombre de jornades de treball equivalent al nombre de jornades de treball anuals que suposen 78 llocs de treball, amb un cost mitjà de 40.000€  i en plantilla equivalent a 40 hores/setmanals i pel període que va des de la resolució administrativa fins al 31 de desembre de 2012. 
  El Consorci intentarà mantenir la proporcionalitat dels grups de categories professionals afectades i presentades al començament d’aquest període de consultes.

  Clàusula de garantia de l’ERO suspensiu: Els professionals afectats per aquest ERO suspensiu no podrien tornar a estar afectats en un altre ERO suspensiu o extintiu (inclòs l’acomiadament objectiu individual). En cas contrari, l’organització hauria de compensar econòmicament la prestació d’atur consumida de la persona afectada independentment de la indemnització que correspongui.

  9.- Es crearà una Comissió paritària de seguiment i control dels acords assolits. L’esmentada Comissió estarà formada por un representant de cada sindicat signant d’aquest acord, i podrà ser acompanyat per un assessor

  10.- Cerca de professionals voluntaris per a la reincorporació a l’ERO mitjançant un Pla de comunicació interna que la Direcció ha iniciat.

  11.- La  Comissió negociadora de l’ERO  ratificarà aquest acord el proper dia 29 de juliol.


  Signant la present a Barcelona, 26 de juliol de 2011

  La Direcció                                                                               El Comitè d’empresa

  dimarts, 26 de juliol de 2011

  EL COMITÈ D'EMPRESA DEL PSM SIGNA UN PREACORD I DESCONVOCA LA VAGA

  La majoria dels grups sindicals del PSM (MC,UGT,SATSE,API i USAE) signen un preacord pel qual cap treballador del Parc de salud Mar serà acomiadat. Per aquest motiu s'ha decidit desconvocar la vaga d'avui dimecres.
  Durant les hores següents informarem del contingut del preacord.

  dilluns, 25 de juliol de 2011

  URGÈNCIES DE L'ESPERANÇA. La Direcció del PSM va per lliure

  El Comitè d'empresa estem indignats perque no se'ns ha comunicat el tancament a les nits de les urgències de l'hospital de l'Eperança. Malgrat durant les negociacions estem en contacte permanent amb la Direcció de l'empresa, aquesta no ens ha comunicat  la decisió de tancar les urgències a partir del dia 1 d'agost, de la mateixa manera que no ens va comunicar la decisió de tancar el laboratori al mateix centre. La infomació l'hem conegut per la intranet i pels mitjans de comunicaió. La manca d'informació mínima necessaria pel bon clima de treball així com per a la negociació s'està convertint en la norma d'aquesta nova Direcció neolliberal i autoritaria.

  SEGUIMENT DE LA VAGA

  Les dades aportades per l'empresa han estat enganyoses ja que les han donat respecte el personal afectat sense excloure la gent que està de vacances, baixa o de servei mínims.
  Alguns treballadors han manifestat que tenien por de fer la vaga , ja que se sentien "observats" al haver de donar el seu nom a la supervisió i no com altres vegades que eren els que no la volien fer els que donaven el seu nom.
  Així hi tot el seguiment ha estat modest i dona un clar missatge als agents socials i a l'empresa per seguir les negociacions.

  AVUI TOTS A LA VAGA

  Es molt important que tots anem a la VAGA avui per tal de poder ajudar-nos en les negociacions. Tots els centres faran una concentració a l'entrada a partir de les 9.30h per mostrar el seu rebuig a aquest ERO del tot injustificat.

  El president del comitè d’empresa i delegat de MC, Josep Maria Puig, atendrà els mitjans de comunicació el dilluns, 25 de juliol, a les 12.30 hores, a l’entrada de l’Hospital del Mar de Barcelona  

  RESULTAT ASSEMBLEA DEL 20 DE JULIOL AL PSM

  El 20 de juliol a les 16h es va fer l'assemblea informativa del PSM. El President del Comitè d'empresa Josep Mª Puig va informar amb detall de com havien anat les negociacions fins aquells moment. Va explicar que la majoria del Comitè d'empresa acceptaria signar els acords mostrats en la darrera acta i que suposa la reducció del ERO en 104 llocs de treball si l'empresa assumeix el reste, es a dir RETIRA l'ERO restant que afecta 85 treballadors. La totalitat del Comitè d'empresa no acceptaria la proposta de l'empresa de retirar l'ERO a canvi del 50% de la paga d'abril, ja que suposa una reducció directe del sou.

  Es va explicar que la cojuntura actual es especialment  dura ja que no només la Generalitat te un gran deute sinó que els Bancs ja no en deixen (ja no se'ns permet endeutar-nos) i que nosaltres (el nostre Hospital) ens hem convertit en el referent de cara al Sector i per això la negociació es especialment difícil.

  Necessitem estar units i que tots participem en les mobilitzacions fent força per ajudar a les negociacions

  diumenge, 24 de juliol de 2011

  ASPECTES NEGOCIATS EN LES REUNIONS ANTERIORS I SOBRE ELS

  1. Suspendre la cobertura deformació més l'import del Fons de Formació.
  L'estalvi estimat per la Direcció és de 4 llocs de treball.
  Temporalitat: 2011-2012.
  2. Increment en les mesures de gestió de tots els professionals.
  L'estalvi estimat perla Direcció és de 5 llocs de treball.
  Temporalitat: 2011-2012.
   3. Extincions de mutu acord.
   L'estalvi estimat per la Direcció és de 13 llocs de treball.
  4. Cerca de professionals voluntaris per a la reincorporació a l' ERO mitjançant un Pla de comunicació interna que la Direcció ha iniciat. El termini ď aquesta
  adhesió finalitzarà el divendres 22 de juliol a les 15.00 hores.
  5. Estudiar la implementació de la realització de la jornada intensiva en els
  serveis que de mutu acord així ho acceptin, amb la possibilitat de treballar
  només una tarda a la setmana.
  L'estalvi estimat per la Direcció és de 6 llocs de treball.
  6. Complement en la situació d' incapacitat temporal (IT). La Direcció proposa en voluntat de aproximació a l'acord l’aplicació del criteri general del sector, és a dir complementar en 90 dies per any el 100% de l'esmentat complement.
  L'estalvi estimat per la Direcció és de 18 llocs de treball.
  Temporalitat: 2011-2012.
  7. Càlcul cost dia. La Direcció proposa que en voluntat ď aproximació a l'acord
  passi a ésser de 240.000 euros/dia d'estalvi per dia addicional de treball a 300.000 euros/dia que suposen 7,5 llocs de treball per dia addicional de feina.
  Es proposa incorporar la possibilitat de treballar 5 dies més a l'any.
  L'estalvi estimat per la Direcció és de 37,5 llocs de treball.
  Temporalitat: 2011-2012.
  8. Fixació de dies en el període de vacances de Nadal i de Setmana Santa.
  La Direcció proposa que en voluntat ď aproximació a |'acord podrà fixar
  els 4 dies de Nadal i de Setmana Santa de forma discontinua dintre dels
  dos períodes de vacances.
  L'estalvi estimat per la Direcció és de 26 llocs de treball.
  Temporalitat: 2011-2012.

  Si aquestes mesures s'apliquessin suposarien una reducció de 109 llocs de treball de l’actual ERO.
  El Comitè ď empresa proposa que davant l'esforç realitzat per la part social,
  l'empresa procedeixi a la retirada de l' ERO.
  La Direcció manifesta la seva impossibilitat ď acceptar aquesta proposta.

  S'emplaça a la Comissió negociadora de l'ERO per a la propera reunió el divendres dia 22 de juliol.
  La Direcció i El Comitè d’empresa


  Barcelona, 20 de juliol de 2011

  dimarts, 19 de juliol de 2011

  EL COMITÈ D’EMPRESA DESCONVOCA 3 DIES DE VAGA

  El Comitè d’Empresa ha decidit desconvocar 3 dies de vaga (dimarts 26, dijous 28 i divendres 30 de juliol) després de que el mediador ens advertís de que els dies de vaga eren incompatibles amb el calendari de negociacions i que per tan s’havia d’optar entre negociar l’ERO, (abans de que s’acabes el període de consultes) o be exercir el dret a fer la vaga.

  Donat que les negociacions amb l’empresa continuen obertes i el període de consultes s’acaba el 29 de juliol,  considerem que hem de esgotar fins al final els dies de negociació que ha establert el Inspector de Treball, a fi d’arribar a un acord, si es possible.

  Assemblea Informativa

  Convoquem a tots els treballadors/eres del Parc de Salut Mar
  Dia : Dijous dia 21 de juliol
  Hora : 16h
  Lloc: Sala Marull,
  HOSPITAL DEL MAR

  Informarem sobre les negociacions al departament de Treball de
  l’expedient de regulació d’ocupació extintiu de 194 treballadors

  Informació sobre les sessions negociadores

   Aquest son alguns aspectes negociats en les reunions anteriors sobre els quals hi ha conformitat entre el Comitè d'empresa i la Direcció del Consorci del Parc de Salut Mar

  ERO EXTINTIU VOLUNTARI

  En la sessió negociadora del dia 15 de juliol a la Inspecció de Treball, el comitè d’empresa va sol·licitar a la direcció que es millorés la informació relacionada amb les condicions per acollir-se voluntàriament a un expedient de regulació de l’ocupació (ERO). En aquest sentit i de conformitat amb el que estableix l’article 51-8 de l’Estatut del Treballador, el treballador/a susceptible d’integrar-se en un ERO per extinció del lloc de treball, té dret a percebre una indemnització de 20 dies de salari per any de servei amb un màxim de 12 mensualitats i a rebre la prestació per atur.

  Els/les professionals interessats en demanar la seva incorporació en aquest procés, han d’adreçar-se als caps de recursos humans dels seus respectius centres abans del divendres 22 de juliol:
  ·           Hospital del Mar: Vicente Sanjosé. Telf: 93 248 32 92
  ·           Hospital de l’Esperança: Natalia Sánchez. Telf: 93 367 41 90
  ·           Centre Fòrum: Mª Luisa Alloza. Telf: 93 326 85 29
  ·           IMIM: Balbina Ugena. Telf: 93 316 05 73
  Centre Dr. Emili Mira: Santi Valverde. Telf: 93 462 89 17

  divendres, 15 de juliol de 2011

  Convocatoria de vaga

  Us adjuntem la informació dels dies i hores de vaga al PSM

  25 de juliol  des de les 9h fins a les 11h
  25 de juliol         "       15h fins a les 17h
  26 de juliol         "        9h fins a les 10h
  27 de juliol         "        5,45h  fins a les 7,45h
  28 de juliol         "        9h fins a les 10h
  29 de juliol         "        15h fins a les 17h

  Esperem el màxim seguiment, no solament per pressionar en la negociació de l' ERO sino també per protestar contra la utilització d'una eina (l'ERO)que provoca una gran intranquilitat i preocupació amb una finalitat diferent per la que està pensada. NO s'han de posar llocs de feina en risc per negociar conveni sino per garantir la viabilitat i continuitat d'una empresa.

  dimarts, 12 de juliol de 2011

  Convocada VAGA al PSM

  El Comitè de Empresa  del Parc de Salut Mar , d’acord amb lo acordat a l’Assemblea de treballadors, hem decidit convocar una vaga d’una setmana pels darrers dies de juliol en resposta a la presentació d’un ERO de 194 treballadors.

  El paro convocat serà parcial per no perjudicar encara mes els usuaris que durant aquest temps ja s’han vist afectats per les retallades, per això les aturades seran de màxim 2 hores i per torns.

  Els treballadors del PSM creiem que aquest ERO no està justificat i que es una mesura excessiva, ja que entenem que hi havia mesures alternatives per reduir la despesa.
  A mes del dany que suposa pels treballadors que es vegin afectats, la viabilitat futura de la nostra institució també es veurà compromesa i sobre tot, suposarà que l’activitat contractada no es podrà mantenir amb garanties suficients.

   Així mateix, demanem a la direcció dels centres del PSM que l’estalvi salarial que representa no tenir que abonar als treballadors les hores de vaga realitzades reverteixin en minimitzar les persones afectades per l’ERO.

  dilluns, 11 de juliol de 2011

  Un Conseller "optimista" una realitat pesimista


  Avui  publica un artícle d'entrevista al nostre Conseller Boi Ruiz que es manifesta "optimista" malgrat les retallades sanitàries suposen tancament de serveis, llits d'hospitalització, centres d'atenció primaria, hospitals....una manca de futur reconeguda pels metges especialistes MIR, i un nivelll de conflictivitat sense precedents entre els professionals de la sanitat. Es segur que passara a la historia com el Conseller de les EROs en els professionals dels serveis públics de salut i com el "desmantellador"d'un sistema públic de salut excel·lent.

  Tanquen el primer hospital

  La Conselleria de Salut ha anunciat aquest divendres el tancament de l’Hospital Dos de Maig de Barcelona, on treballen més de 400 treballadors. De moment, es desconeix quin serà el futur de la plantilla.

  Inagurem el Blog del Comitè d'empresa del PSM

  Com sabeu, el 30 de juny la direcció del Parc de Salut Mar  va presentar un ERO de 194 treballadors de l’Hospital del Mar, de l'Esperança, centre Fòrum i Centre Emili Mira. Tal i com es va suggerir en l’assemblea informativa,  hem posat en marxa un blog per tal de mantenir-vos informats tan de la negociació a treball amb l'empresa, com de les mobilitzacions que calgui fer. També servirà per anar comentant o informant del que està passant en el sector.
  Esperem que aquesta iniciativa sigui útil i permeti minvar l’angoixa de la incertesa i ens permeti coordinar les accions a fer.
  Benvinguts!